Strategia & Arvot

STRATEGIA

Toimintastrategiamme perustuu maahanmuuttajanuorten elämisen edellytyksien parantamiseen. Haluamme kehittää näiden nuorten valmiuksia kasvaa hyviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, joilla on hyvät edellytykset saavuttaa omia unelmiaan.

 

Tavoitteenamme on löytää kohderyhmämme nuoret ja ohjata heitä oikeiden valintojen tekemisessä. Kovalla ja määrätietoisella työllä pyrimme vaikuttamaan positiivisesti mahdollisimman moneen maahanmuuttajanuoreen. Toimimme turvasatamana nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämässään.

MAAHANMUUTTAJANUORET

Tuemme kaikin mahdollisin tavoin nuorten hyvinvointia

ERIARVOISUUS

Taistelemme rasismia ja syrjintää vastaan

MONIKULTTUURISUUS

Tuemme ja kehitämme monikulttuurista Suomea.

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä meille viesti